De Kunstwerkplaats

Beste geïnteresseerde voor De Kunstwerkplaats voor Autisme,

In 2014 zijn we De Kunstwerkplaats voor Autisme gestart.

Simpelweg omdat we geloven dat  talent  van mensen met autisme tot ontwikkeling kan komen in een veilige omgeving en met de juiste stimulans. Dat geloven we nog steeds!

Door onze brede expertise, kleinschaligheid, intensieve en nagenoeg  individuele begeleiding hebben we in de loop der jaren veel mensen tot bloei zien komen en interessante werkstukken zien ontstaan.

Echter, door de kleinschaligheid van onze kunstwerkplaats is gebleken dat het voor ons niet langer financieel haalbaar is in deze vorm door te werken. De Kunstwerkplaats voor Autisme zal dan ook in de vorm waarin hij nu is niet gecontinueerd worden.

Wij blijven beschikbaar voor individuele begeleiding op maat. Voor als je bijvoorbeeld een creatief project wilt starten, alleen of samen met anderen. Wij kunnen je dan begeleiden in het proces om het te realiseren. Je kunt daarvoor met ons een afspraak maken.

Met vriendelijke groet,
Lennie van Vugt, Caroline Teesing, Clim Slaats, Maarten Donders
Augustus 2018.

 

De kunstwerkplaats zet zich in voor jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en/of autisme. Zij kunnen veelal niet terecht in reguliere cursussen en vakopleidingen.

De kunstwerkplaats wil deze mensen de kans geven zich te ontplooien in een creatieve werk-en leeromgeving.

Omdat veel mensen met autisme vaak moeite hebben met (verbale) communicatie, werken wij vanuit het creatieve proces en stimuleren waarneming, verbeelding, eigen ideeën en authenticiteit.

Wat we bieden


Wij hebben de beschikking over twee werkplaatsen en een ruimte voor tentoonstellingen.
Wekelijks bieden wij een omgeving waarin deelnemers de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen in hun creatief beeldend proces.

Er kan zowel twee- als driedimensionaal gewerkt worden. Tevens is het mogelijk om onder begeleiding te werken aan het samenstellen en werken aan een portfolio voor bijvoorbeeld een vervolgopleiding, mogelijke opdrachtgevers, galeries.

Voor diegene die behoefte hebben aan het periodiek bespreken van het beeldend werk kunnen
wij gesprekspartner zijn.

Ieder jaar bieden wij de deelnemers de mogelijkheid om samen een tentoonstelling te organiseren en zich te presenteren tijdens de Autismeweek.

Werkwijze


Creativiteit is een middel waarbij een ontwikkelingsproces in gang wordt gezet.
Op een natuurlijke manier wordt gewerkt aan het beeldend uitdrukken van innerlijke gevoelens, verbindingen met anderen aangaan, ontspannen werken, het overwinnen van kleine frustraties, het zich committeren aan gemaakte afspraken en regelmaat.

We werken in kleine overzichtelijke groepen. Individuele begeleiding van de deelnemer en zijn creatieve
ontwikkelingsproces staat centraal. Deelnemers werken zo zelfstandig mogelijk en worden ondersteund door een begeleider.

We spreken de deelnemers aan op sociale en creatieve vermogens en stimuleren hen om zelf aan de slag te gaan. Dit sterkt het gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen.

We bieden een veilige omgeving waarin iedere deelnemer zich prettig kan voelen en zichzelf mag zijn.

 

De begeleiding


De kunstwerkplaats is een initiatief van:

Clim Slaats

 • Kunstenaar
 • Beeldend Therapeut
 • Docent Speciaal onderwijs

Caroline Teesing

 • Kunstenaar
 • Beeldend Docent
 • Beeldend  Coach

Lennie van Vugt

 • Kunstenaar
 • Beeldend Docent
 • Middelbaar onderwijs

Maarten Donders

 • Kunstenaar
 • Beeldend Docent
 • Middelbaar onderwijs


Met hun expertise en ervaring in het begeleiden van jongeren en volwassenen bieden zij de deelnemers een kans zich te ontplooien op het creatieve vlak.

De focus in de begeleiding ligt op het vlak van de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van de deelnemers. Hiervoor stellen we samen een werkplan op.